Van der Veken Makelaars, de one-stop-shop voor ondernemers en investeerders.

Van residentieel, industrieel, investerings- en/of buitenlands vastgoed.

Zowel in de verkoop, aankoop, verhuur en huur.


Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 511692 (Erkend in België) - Vincent Van der Veken