Van der Veken Makelaars, de one-stop-shop voor ondernemers en investeerders.

Van residentieel, industrieel, investerings- en/of buitenlands vastgoed.

Zowel in de verkoop, aankoop, verhuur en huur."Wij bieden meerwaarde in een veranderende wereld door het exact in kaart brengen van de wensen en noden van ondernemers en investeerders en daar resultaatgericht naar te handelen."


"Onze kantoor-organisatie garandeert de flexibele aanpak die onze klanten verwachten."


"De gecombineerde kennis en ervaring van residentieel en industrieel vastgoed garanderen een succesvol resultaat."


Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 511692 (Erkend in België) - Vincent Van der Veken